Đang tải video...
<< >>

GATT(Hiệp định chung về thuế quan và thương mại toàn cầu)

Global Organisations - The GATT (General Agreement on Tariff and Trade)

TVCC2
TVCC2 287
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 14-01-2016
7,943 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>