Đang tải video...
<< >>

GATT(Hiệp định chung về thuế quan và thương mại toàn cầu)

Global Organisations - The GATT (General Agreement on Tariff and Trade)

TVCC2
TVCC2 264
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 14-01-2016
7,629 lượt xem


Loading Đang tải sub...
>>