Đang tải video...
<< >>

Trải nghiệm sức mạnh của bookbook

Experience the power of a bookbook

Minoru
Minoru 412
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 27-07-2015
1,564 lượt xem

Trải nghiệm sức mạnh của bookbook

Học tiếng Anh Công nghệ Trải nghiệm sức mạnh của bookbook - Experience the power of a bookbook
(IKEA - Là hãng nội thất bình dân của Nga nổi tiếng trên thế giới).

Một số câu tiếng anh trong video:
- that changes the way we live. = làm thay đổi cách chúng ta sống.
- should be in the hands of everyone. = nên ở trong tầm tay mọi người.
- What’s about multiple users? = Thế nhiều người dùng thì sao?
- and the battery life is internal. = và tuổi thọ pin là vĩnh cửu


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Trải nghiệm sức mạnh của bookbook, Phim Trải nghiệm sức mạnh của bookbook phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>