Đang tải video...
<< >>

Đếm tiếng Anh đến 100

Counting To 100 by 1s - Counting Numbers

Hoc Tu Dau
Hoc Tu Dau 255
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 21-12-2015
8,067 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>