Đang tải video...
<< >>

Bản tin sinh viên CNN ngày 04/12/2012

CNN Students news 04/12/2012

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 31-07-2015
2,635 lượt xem

CNN Students news 04/12/2012 

Quốc hội và tổng thống Mỹ cần thống nhất về kế hoạch giảm bớt nợ của đất nước, các tranh luận về vấn đề kiểm soát súng ống trong xã hội Mỹ hay sự ra đời của dòng tin nhắn Chúc mừng Giáng sinh...Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề trên trong bản tinh sinh viên CNN này.

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bản tin sinh viên CNN ngày 04/12/2012, Phim Bản tin sinh viên CNN ngày 04/12/2012 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>