Đang tải video...
<< >>

Trở thành nhà thiết kế thời trang

Becoming a Fashion Designer

Minoru
Minoru 372
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 28-07-2015
3,152 lượt xem

Học tiếng Anh Trở thành nhà thiết kế thời trang - Becoming a Fashion Designer 

Một số câu tiếng anh trong video:
- We known each other since we were twelve; = Chúng tôi biết nhau từ hồi mười hai tuổi
- I have a formal training in fashion = Tôi được đào tạo chính thức về thời trang
- When we are designing we have this dialogue: = Khi chúng tôi thiết kế thường có kiểu bàn bạc thế này
- it's not going to be easy. = mọi việc sẽ không dễ dàng
- We took a business class right = Chúng tôi theo một lớp kinh doanh


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Trở thành nhà thiết kế thời trang, Phim Trở thành nhà thiết kế thời trang phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>