Đang tải video...
<< >>

Bài hát tiếng Anh trẻ em phần 2

ABC song, Ten in the Bed, The Phonics Song, One Two Three Four Five...

icandoit2
icandoit2 8
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 13-03-2016
2,173 lượt xem

Tổng hợp bài hát tiếng Anh trẻ em:

- ABC song

- Ten in the Bed

- The Phonics Song

- One, Two, Three, Four, Five, Once I Caught a Fish Alive

- Hickory Dickory Dock

- Johny Johny Yes Papa

- Itsy Bitsy Spider

- Five Little Monkeys Jumping on the Bed 
Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bài hát tiếng Anh trẻ em phần 2, Phim Bài hát tiếng Anh trẻ em phần 2 phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>