Đang tải video...
<< >>

Thất bại trong giao tiếp

A Failure to Communicate

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 31-07-2015
10,443 lượt xem

Học tiếng Anh Thất bại trong giao tiếp - A Failure to Communicate

Một số câu tiếng anh trong video:
- If you don't want to help, = Nếu cô không muốn giúp
- Usually I read your lips to understand you. = Thường thì tôi đọc môi bạn để hiểu bạn.
- Low power. = Pin yếu.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Thất bại trong giao tiếp, Phim Thất bại trong giao tiếp phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>