Đang tải video...
<< >>

8 Cutest Taylor Swift & Calvin Harris Moments

Cấp độ: Khó
Xuất bản: 05-04-2016
1,133 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>