Đang tải video...
<< >>

4 UMICH Python căn bản - Hàm, truyền tham số, giá trị trả về

vietsub
vietsub 25
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 09-08-2017
96 lượt xem


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>