<< >>

28: Trạng từ chỉ cách thức ( tiếp)

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

Hoc Tu Dau
Hoc Tu Dau 215
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 25-11-2016
380 lượt xem

Video ngữ pháp căn bản - 28: Trạng từ chỉ cách thức ( tiếp)

Trạng từ (Adverb) là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu, ...

Hãy cùng cô Mai Phương và các bài giảng ngữ pháp tiếp tục với  phần tiếp theo chi tiết và đầy đủ về  "Trạng ngữ" 

 

Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây


Tags: Học tiếng anh qua qua phim 28: Trạng từ chỉ cách thức ( tiếp), Phim 28: Trạng từ chỉ cách thức ( tiếp) phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>