Đang tải video...
<< >>

1. Tên bạn là gì?

1. What's your name?

TVCC
TVCC 220
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 15-09-2015
3,409 lượt xem

Follow Me - Learning English Course.

Học tiếng Anh qua video youtube

Xem thêm bộ video học tiếng Anh: ENGLISH FOR YOU (Có phụ đề tiếng Việt)


Tags: Học tiếng anh qua qua phim 1. Tên bạn là gì?, Phim 1. Tên bạn là gì? phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>